Przestrzenie nazw
Warianty
Działania

std::map::rbegin, std::map::crbegin

Z cppreference.com
< cpp‎ | container‎ | map
reverse_iterator rbegin();
(do C++11)
reverse_iterator rbegin() noexcept;
(od C++11)
const_reverse_iterator rbegin() const;
(do C++11)
const_reverse_iterator rbegin() const noexcept;
(od C++11)
const_reverse_iterator crbegin() const noexcept;
(od C++11)

Zwraca odwrócony iterator na pierwszy element odwróconego kontenera. Odpowiada to ostatniemu elementowi nieodwróconego kontenera.

range-rbegin-rend.svg

Spis treści

[edytuj] Parametry

(brak)

[edytuj] Zwracana wartość

Odwrócony iterator na pierwszy element.

[edytuj] Złożoność

Stała.

[edytuj] Zobacz też

zwraca odwrócony iterator za koniec kontenera
(publiczna metoda) [edit]