Przestrzenie nazw
Warianty
Działania

std::map::rend, std::map::crend

Z cppreference.com
< cpp‎ | container‎ | map
reverse_iterator rend();
(do C++11)
reverse_iterator rend() noexcept;
(od C++11)
const_reverse_iterator rend() const;
(do C++11)
const_reverse_iterator rend() const noexcept;
(od C++11)
const_reverse_iterator crend() const noexcept;
(od C++11)

Zwraca odwrócony iterator na element za ostatnim elementem w odwróconym kontenerze. Odpowiada to elementowi poprzedzającem pierwszy element w nieodwróconym kontenerze. Iterator ten nie wskazuje na element kontenera; próba zdereferencjowania go spowoduje niezdefiniowane zachowanie.

range-rbegin-rend.svg

Spis treści

[edytuj] Parametry

(brak)

[edytuj] Zwracana wartość

Odwrócony iterator na element za ostatnim elementem.

[edytuj] Złożoność

Stała.

[edytuj] Zonacz także

zwraca odwrócony iterator na początek
(publiczna metoda) [edit]