Przestrzenie nazw
Warianty
Działania

std::map::swap

Z cppreference.com
< cpp‎ | container‎ | map
void swap( map& other );

Zamienia ze sobą zawartość tego kontenera i other. Nie wywołuje żadnych operacji kopiowania, przenoszenia ani zamiany na poszczególnych elementach.

Wszystkie iteratory i referencje pozostają prawidłowe. Iterator zakońcowy zostaje unieważniony.

The Pred objects must be Swappable, and they are exchanged using unqualified call to non-member swap.

Jeśli std::allocator_traits<allocator_type>::propagate_on_container_swap::value jest true, alokatory są ze sobą zamieniane [todo: przetłumaczyć] using an unqualified call to non-member swap. W przeciwnym wypadku nie są zamieniane (i jeśli get_allocator() != other.get_allocator(), zachowanie jest niezdefiniowane). (od C++11)

Spis treści

[edytuj] Parametry

other - kontener, z którym zostanie wymieniona zawartość

[edytuj] Zwracana wartość

(brak)

[edytuj] Wyjątki

Dowolne wyjątki wyrzucone przez zamianę ze sobą obiektów Compare.

[edytuj] Złożoność

Stała.

[edytuj] Zobacz także

specjalizacja dla algorytmu std::swap
(szablon funkcji) [edit]