Przestrzenie nazw
Warianty
Działania

std::swap(std::map)

Z cppreference.com
< cpp‎ | container‎ | map
template< class Key, class T, class Compare, class Alloc >

void swap( map<Key,T,Compare,Alloc>& lhs,

           map<Key,T,Compare,Alloc>& rhs );

Specjalizacja algorytmu std::swap dla std::map. Zamienia ze sobą zawartość lhs i rhs. W rzeczywistości wywołuje lhs.swap(rhs).

Spis treści

[edytuj] Parametry

lhs, rhs - kontenery, których wartości zostaną ze sobą zamienione

[edytuj] Zwracana wartość

(brak)

[edytuj] Złożoność

Stała.

[edytuj] Zobacz także

zamienia zawartość
(publiczna metoda) [edit]