Przestrzenie nazw
Warianty
Działania

std::map::value_compare

Z cppreference.com
< cpp‎ | container‎ | map
class value_compare;

std::map::value_compare jest obiektem funkcji porównującej obiekty typu std::map::value_type (pary klucz-wartość) poprzez porównywanie pierwszego składnika tych par.

Spis treści

[edytuj] Typy składowe

Typ Definicja
result_type bool
first_argument_type value_type
second_argument_type value_type

[edytuj] Chronione pola składkowe

Compare comp
przechowywany komparator
(chroniony obiekt składowy)

[edytuj] Funkcje składowe

(constructor)
konstruuje nowy obiekt value_compare
(chroniona metoda) [edit]
operator()
porównuje dwie wartości typu value_type
(publiczna metoda) [edit]

std::map<Key,T,Compare,Alloc>::value_compare::value_compare

protected:
value_compare( Compare c );

Inicjalizuje wewnętrzną instancję komparatora jako c.

Parametry

c - komparator do przypisania

std::map<Key,T,Compare,Alloc>::value_compare::operator()

bool operator()( const value_type& lhs, const value_type& rhs ) const;

Porównuje lhs.first i rhs.first poprzez wywołanie przechowywanego komparatora.

Parametry

lhs, rhs - values to compare

Zwracana wartość

comp(lhs.first, rhs.first).

Wyjątki

(brak)