Przestrzenie nazw
Warianty
Działania

std::map::~map

Z cppreference.com
< cpp‎ | container‎ | map