Przestrzenie nazw
Warianty
Działania

std::multiset::emplace

Z cppreference.com
< cpp‎ | container‎ | multiset
template< class... Args >
iterator emplace( Args&&... args );
(od C++11)

Wstawia nowy element do kontenera, konstruowany "w miejscu"(ang) z argumentami args przekazanymi do konstruktora .

Ostrożne wykorzystanie emplace pozwala uniknąć niepotrzebnych operacji kopiowania/przenoszenia. Konstruktor nowego elementu jest wywołany z dokładnie tymi samymi argumentami, z którymi zostało wywołane emplace, przekazanymi poprzez std::forward<Args>(args)....


Żadne iteratory ani referencje nie zostają unieważnione.

Spis treści

[edytuj] Parametry

args - argumenty do przekazania do konstruktora elementu

[edytuj] Zwracana wartość

Zwraca iterator na wstawiony element.

[edytuj] Wyjątki

Jeśli zostanie wyrzucony wyjątek przez jakąkolwiek operację, ta funkcja nie ma żadnego efektu.

[edytuj] Złożoność

Logarytmiczna względem rozmiaru kontenera.

[edytuj] Przykład

[edytuj] Zobacz także

tworzy elementy "w miejscu", korzystając z podpowiedzi
(publiczna metoda) [edit]
wstawia elementy
(publiczna metoda) [edit]