Przestrzenie nazw
Warianty
Działania

std::multiset::find

Z cppreference.com
< cpp‎ | container‎ | multiset
iterator find( const Key& key );
(1)
const_iterator find( const Key& key ) const;
(2)

Znajduje element, którego klucz przy porównaniu jest równy key.

Spis treści

[edytuj] Parametry

key - wartość klucza, z którym element będzie szukany

[edytuj] Zwracana wartość

Iterator wskazujący na element z kluczem równym key. Jeśli nie ma takiego elementu w kontenerze, zwracany jest iterator zakońcowy(ang) (zobacz end()).

[edytuj] Złożoność

Logarytmiczna względem rozmiaru kontenera.

[edytuj] Przykład

#include <iostream>
[[:Szablon:cpp/container/correct include assoc]]
 
int main()
{ 
  std::multiset<int> example = {1, 2, 3, 4};
 
  auto search = example.find(2);
  if(search != example.end()) {
    std::cout << "Found " << (*search) << '\n';
  }
  else {
    std::cout << "Not found\n";
  }
}

Wynik:

Found 2

[edytuj] Zobacz także

zwraca liczbę elementów o podanym kluczu
(publiczna metoda) [edit]
zwraca przedział elementów o podanym kluczu
(publiczna metoda) [edit]