Przestrzenie nazw
Warianty
Działania

std::multiset::size

Z cppreference.com
< cpp‎ | container‎ | multiset
size_type size() const;
(do C++11)
size_type size() const noexcept;
(od C++11)

Zwraca liczbę elementów w kontenerze, konkretnie std::distance(begin(), end()).

Spis treści

[edytuj] Parametry

(brak)

[edytuj] Zwracana wartość

Liczba elementów w kontenerze.

[edytuj] Złożoność

Stała.

[edytuj] Przykład

Szablon:cpp/container/multiset/example size

Zobacz także

sprawdza, czy kontener jest pusty
(publiczna metoda) [edit]
zwraca maksymalną możliwą liczbę elementów
(publiczna metoda) [edit]