Przestrzenie nazw
Warianty
Działania

std::multiset::~multiset

Z cppreference.com
< cpp‎ | container‎ | multiset
~multiset();

Niszczy kontener. Wywoływane są destruktory elementów, a zajmowana pamięć jest dealokowana. Należy zwrócić uwagę, że jeśli elementami były wskaźniki, wskazywane przez nie elementy nie zostały zniszczone.

[edytuj] Złożoność

Liniowa względem rozmiaru kontenera.