Przestrzenie nazw
Warianty
Działania

std::queue

Z cppreference.com
< cpp‎ | container


Zdefiniowane w nagłówku <queue>
template<

    class T,
    class Container = std::deque<T>

> class queue;

std::queue - kolejka jest adapterem kontenera, zapewniającym programiście funkcjonalność kolejki - struktury danych FIFO (first-in, first-out; pierwszy na wejściu, pierwszy na wyjściu).

Szablon tej klasy funkcjonuje jak opakowanie do kontenera - umożliwia tylko pewien konkretny zbiór operacji. Kolejka dodaje elementy na koniec opakowywanego kontenera i usuwa elementy z jego początku.

Spis treści

[edytuj] Parametry szablonu

T - Typ przechowywanych elementów.
Container - Typ opakowywanego kontenera, wykorzystywanego do przechowywania elementów. Kontener ten musi spełniać wymogi SequenceContainer. Dodatkowo, musi zapewniać następujące metody, ze standardową semantyką:
  • back()
  • front()
  • push_back()
  • pop_front()

Standardowe kontenery std::deque i std::list spełniają te wymogi.

[edytuj] Typy składowe

Typ składowy Definicja
container_type Container [edit]
value_type Container::value_type [edit]
size_type Container::size_type [edit]
reference Container::reference [edit]
const_reference Container::const_reference [edit]

[edytuj] Metody

Konstruuje queue
(publiczna metoda) [edit]
Niszczy queue
(publiczna metoda) [edit]
przypisuje wartości do adaptora kontenera
(publiczna metoda) [edit]
Dostęp do elementów
dostęp do pierwszego elementu
(publiczna metoda) [edit]
dostęp do ostatniego elementu
(publiczna metoda) [edit]
Pojemność
sprawdza, czy opakowany kontener jest pusty
(publiczna metoda) [edit]
zwraca liczbę elementów
(publiczna metoda) [edit]
Modyfikatory
wstawia element na końcu
(publiczna metoda) [edit]
(C++11)
konstruuje element "w miejscu" na końcu
(publiczna metoda) [edit]
usuwa pierwszy element
(publiczna metoda) [edit]
zamienia zawartość
(publiczna metoda) [edit]

Pola składowe

Container c
opakowywany kontener
(chroniony obiekt składowy) [edit]

[edytuj] Funkcje operujące na zawartości

leksykograficznie porównuje wartości w queue
(szablon funkcji) [edit]
specjalizacja dla algorytmu std::swap
(szablon funkcji) [edit]

[edytuj] Klasy pomocnicze

specializes the std::uses_allocator type trait
(szablon funkcji) [edit]