Przestrzenie nazw
Warianty
Działania

std::queue::back

Z cppreference.com
< cpp‎ | container‎ | queue
reference back();
const_reference back() const;

Zwraca referencję do ostatniego elementu w kolejce. Jest to ostatnio dodany element. W rzeczywistości metoda wywołuje c.back().

Spis treści

[edytuj] Parametry

(brak)

[edytuj] Zwracana wartość

Referencja do ostatniego elementu

[edytuj] Złożoność

Stała

[edytuj] Zobacz także

dostęp do pierwszego elementu
(publiczna metoda) [edit]
wstawia element na końcu
(publiczna metoda) [edit]