Przestrzenie nazw
Warianty
Działania

std::queue::front

Z cppreference.com
< cpp‎ | container‎ | queue
reference front();
const_reference front() const;

Zwraca referencję do pierwszego elementu w kolejce. Jest to ten sam element, który byłby usunięty po wywołaniu pop(). W rzeczywistości metoda wywołuje c.front().

Spis treści

[edytuj] Parametry

(brak)

[edytuj] Zwracana wartość

Referencja do pierwszego elementu.

[edytuj] Złożoność

Stała

[edytuj] Zobacz także

dostęp do ostatniego elementu
(publiczna metoda) [edit]
usuwa pierwszy element
(publiczna metoda) [edit]