Przestrzenie nazw
Warianty
Działania

std::queue::pop

Z cppreference.com
< cpp‎ | container‎ | queue
void pop();

Usuwa element z przodu (czoła) kolejki. W rzeczywistości wywołuje c.pop_front()

Spis treści

[edytuj] Parametry

(brak)

[edytuj] Zwracana wartość

(brak)

[edytuj] Złożoność

Równa złożoności Container::pop_front.

[edytuj] Zobacz także

(C++11)
konstruuje element "w miejscu" na końcu
(publiczna metoda) [edit]
wstawia element na końcu
(publiczna metoda) [edit]
dostęp do pierwszego elementu
(publiczna metoda) [edit]