Przestrzenie nazw
Warianty
Działania

std::queue::push

Z cppreference.com
< cpp‎ | container‎ | queue
void push( const value_type& value );
void push( value_type&& value );
(od C++11)

Wstawia dany element value na koniec kolejki.

1) W rzeczywistości wywołuje c.push_back(value)
2) W rzeczywistości wywołuje c.push_back(std::move(value))

Spis treści

[edytuj] Parametry

value - wartość elementu do wrzucenia na stos

[edytuj] Zwracana wartość

(brak)

[edytuj] Złożoność

Równa złożoności Container::push_back.

[edytuj] Zobacz także

(C++11)
konstruuje element "w miejscu" na końcu
(publiczna metoda) [edit]
usuwa pierwszy element
(publiczna metoda) [edit]