Przestrzenie nazw
Warianty
Działania

std::queue::size