Przestrzenie nazw
Warianty
Działania

std::stack::pop

Z cppreference.com
< cpp‎ | container‎ | stack
void pop();

Usuwa element ze szczytu stosu. W rzeczywistości wywołuje c.pop_back()

Spis treści

[edytuj] Parametry

(brak)

[edytuj] Zwracana wartość

(brak)

[edytuj] Złożoność

Równa złożoności Container::pop_back.

[edytuj] Zobacz także

(C++11)
konstruuje element "w miejscu" na szczycie
(publiczna metoda) [edit]
wstawia element na szczyt
(publiczna metoda) [edit]
dostęp do szczytowego elementu
(publiczna metoda) [edit]