Przestrzenie nazw
Warianty
Działania

std::stack::push

Z cppreference.com
< cpp‎ | container‎ | stack
void push( const value_type& value );
void push( value_type&& value );
(od C++11)

Wrzuca dany element value na szczyt stosu.

1) W rzeczywistości wywołuje c.push_back(value)
2) W rzeczywistości wywołuje c.push_back(std::move(value))

Spis treści

[edytuj] Parametry

value - wartość elementu do wrzucenia na stos

[edytuj] Zwracana wartość

(brak)

[edytuj] Złożoność

Równa złożoności Container::push_back.

[edytuj] Zobacz także

(C++11)
konstruuje element "w miejscu" na szczycie
(publiczna metoda) [edit]
usuwa szczytowy element
(publiczna metoda) [edit]