Przestrzenie nazw
Warianty
Działania

std::stack::size