Przestrzenie nazw
Warianty
Działania

std::stack::top

Z cppreference.com
< cpp‎ | container‎ | stack
reference top();
const_reference top() const;

Zwraca referencję do elementu na szczycie stosu. Jest to ostatni element wrzucony na stos, ten sam, który byłby usunięty po wywołaniu pop(). W rzeczywistości metoda wywołuje c.back().

Spis treści

[edytuj] Parametry

(brak)

[edytuj] Zwracana wartość

Referencja do ostatniego elementu

[edytuj] Złożoność

Stała

[edytuj] Przykład

#include <stack>
#include <iostream>
 
int main()
{
  std::stack<int>  s;
 
  s.push( 2 );
  s.push( 6 );
  s.push( 51 );
 
  std::cout << s.size() << " elements on stack\n";
  std::cout << "Top element: "
	   << s.top()     // Pozostawia element na stosie
	   << "\n";
  std::cout << s.size() << " elements on stack\n";
  s.pop();
  std::cout << s.size() << " elements on stack\n";
  std::cout << "Top element: " << s.top() << "\n";
 
  return 0;
}

Wynik:

3 elements on stack
Top element: 51
3 elements on stack
2 elements on stack
Top element: 6

[edytuj] Zobacz także

wstawia element na szczyt
(publiczna metoda) [edit]
usuwa szczytowy element
(publiczna metoda) [edit]