Przestrzenie nazw
Warianty
Działania

std::vector::at

Z cppreference.com
< cpp‎ | container‎ | vector
reference       at( size_type pos );
const_reference at( size_type pos ) const;

Zwraca referencję do elementu na wskazanej pozycji pos, ze sprawdzaniem zakresów.

Jeśli pos nie leży w zakresie kontenera, (tj. nie należy do przedziału [0, this->size()), ) wyrzucany jest wyjątek typu std::out_of_range.

Spis treści

[edytuj] Parametry

pos - pozycja elementu, który zostanie zwrócony

[edytuj] Zwracana wartość

Referencja do żądanego elementu.

[edytuj] Wyjątki

std::out_of_range, jeśli !(pos < size()).

[edytuj] Złożoność

Stała.

[edytuj] Zobacz także

dostęp do wskazanego elementu
(publiczna metoda) [edit]