Przestrzenie nazw
Warianty
Działania

std::vector::capacity

Z cppreference.com
< cpp‎ | container‎ | vector
size_type capacity() const;
(do C++11)
size_type capacity() const noexcept;
(od C++11)

Zwraca liczbę elementów, na które kontener ma obecnie zaalokowaną pamięć.

Spis treści

[edytuj] Parametry

(brak)

[edytuj] Zwracana wartość

Pojemność zaalokowanej obecnie pamięci.

[edytuj] Złożoność

Stała.

[edytuj] Zobacz także

zwraca liczbę elementów
(publiczna metoda) [edit]
rezerwuje pamięć
(publiczna metoda) [edit]