Przestrzenie nazw
Warianty
Działania

std::vector::clear

Z cppreference.com
< cpp‎ | container‎ | vector
void clear();
(do C++11)
void clear() noexcept;
(od C++11)

Usuwa wszystkie elementy z kontenera.

Unieważnia wszystkie referencje, wskaźniki i iteratory wskazujące na elementy, które zawierał kontener. Dowolne iteratory zakońcowe(ang) są również unieważniane.   Pozostawia ilość pamięci zarezerwowanej przez wektor (capacity()) niezmienioną. (notka: obostrzenia co do zmiany pojemności nakładane przez standard znajdują się w specyfikacji vector::reserve, zobacz [1])

Spis treści

[edytuj] Parametry

(brak)

[edytuj] Zwracana wartość

(brak)

[edytuj] Złożoność

Liniowa względem rozmiaru kontenera, tj. liczby przechowywanych elementów.

Zobacz także

usuwa elementy
(publiczna metoda) [edit]