Przestrzenie nazw
Warianty
Działania

std::vector::data

Z cppreference.com
< cpp‎ | container‎ | vector
T* data() noexcept;
(od C++11)
const T* data() const noexcept;
(od C++11)

Zwraca wskaźnik do opakowywanej tablicy, służącej do składowania elementów. Wskaźnik jest taki, że przedział [data(); data() + size()) jest zawsze poprawnym przedziałem, nawet, jeśli kontener jest pusty. (W takim przypadku data() nie da się zdereferencjować).

Spis treści

[edytuj] Parametry

(brak)

[edytuj] Zwracana wartość

Wskaźnik do opakowywanej pamięci, przechowującej elementy. Dla niepustych kontenerów zwracany wskaźnik jest równy adresowi pierwszego elementu.

[edytuj] Złożoność

Stała.

[edytuj] Notka

Jeśli size() to 0, data() może (ale nie musi) być nullpointer-em.

[edytuj] Zobacz także

dostęp do pierwszego elementu
(publiczna metoda) [edit]
dostęp do ostatniego elementu
(publiczna metoda) [edit]
zwraca liczbę elementów
(publiczna metoda) [edit]