Przestrzenie nazw
Warianty
Działania

std::vector::empty

Z cppreference.com
< cpp‎ | container‎ | vector
bool empty() const;
(do C++11)
bool empty() const noexcept;
(od C++11)

Sprawdza, czy kontener nie ma żadnych elementów, tj. czy begin() == end().

Spis treści

[edytuj] Parametry

(brak)

[edytuj] Zwracana wartość

true jeśli kontener jest pusty, w przeciwnym razie false.

[edytuj] Złożoność

Stała.

[edytuj] Przykład

#include <vector>
#include <iostream>
 
int main()
{
    std::cout << std::boolalpha; // wartości logiczne będą wyświetlane jako tekst
    std::vector<int> numbers;
    std::cout << "Initially, numbers.empty(): " << numbers.empty() << '\n';
 
    numbers.push_back(42);
    std::cout << "After adding elements, numbers.empty(): " << numbers.empty() << '\n';
}

Wynik:

Initially, numbers.empty(): true
After adding elements, numbers.empty(): false

Zobacz także

zwraca liczbę elementów
(publiczna metoda) [edit]