Przestrzenie nazw
Warianty
Działania

std::vector::front

Z cppreference.com
< cpp‎ | container‎ | vector
reference front();
const_reference front() const;

Zwraca referencję do pierwszego elementu kontenera.

Wywołanie front na pustym kontenerze jest niezdefiniowane.

Spis treści

[edytuj] Parametry

(brak)

[edytuj] Zwracana wartość

Referencja do pierwszego elementu.

[edytuj] Złożoność

Stała

[edytuj] Notka

Dla kontenera c, wyrażenie c.front() jest równoważne z *c.begin().

[edytuj] Przykład

Poniższy kod wykorzystuje front do wypisania pierwszego elementu std::vector<char>:

#include <vector>
#include <iostream>
 
int main()
{
  std::vector<char> letters {'o', 'm', 'g', 'w', 't', 'f'};
 
  if (!letters.empty()) {
    std::cout << "Pierwszym znakiem jest: " << letters.front() << '\n';
  } 
}

Wynik:

Pierwszym znakiem jest: o

Zobacz także

dostęp do ostatniego elementu
(publiczna metoda) [edit]