Przestrzenie nazw
Warianty
Działania

std::vector::get_allocator

Z cppreference.com
< cpp‎ | container‎ | vector