Przestrzenie nazw
Warianty
Działania

std::vector::operator[]

Z cppreference.com
< cpp‎ | container‎ | vector
reference       operator[]( size_type pos );
const_reference operator[]( size_type pos ) const;

Zwraca referencję do elementu na wskazanej pozycji pos. Nie są wykonywane żadne sprawdzenia zakresów.

Spis treści

[edytuj] Parametry

pos - pozycja elementu, który zostanie zwrócony

[edytuj] Zwracana wartość

Referencja do żądanego elementu.

[edytuj] Złożoność

Stała.

[edytuj] Notka

W przeciwieństwie do std::map::operator[], ten operator nigdy nie wstawia nowych wartości do kontenera.

[edytuj] Przykład

Poniższy kod wykorzystuje operator[] do czytania i zapisywania wartości z std::vector<int>:

#include <vector>
#include <iostream>
 
int main()
{
  std::vector<int> numbers {2, 4, 6, 8};
 
  std::cout << "Drugi element: " << numbers[1] << '\n';
 
  numbers[0] = 5;
 
  std::cout << "Wszystkie liczby:";
  for (auto i : numbers) {
    std::cout << ' ' << i;
  }
  std::cout << '\n';
}

Wynik:

Drugi element: 4
Wszystkie liczby: 5 4 6 8

[edytuj] Zobacz także

dostęp do wskazanego elementu, ze sprawdzeniem zakresów
(publiczna metoda) [edit]