Przestrzenie nazw
Warianty
Działania

std::vector::pop_back

Z cppreference.com
< cpp‎ | container‎ | vector
void pop_back();

Usuwa ostatni element kontenera.

Wywołanie pop_back na pustym kontenerze jest niezdefiniowane.

Żadne iteratory ani referencje oprócz back() i end() nie zostają unieważnione.

Spis treści

[edytuj] Parametry

(brak)

[edytuj] Zwracana wartość

(brak)

[edytuj] Złożoność

Stała.

[edytuj] Wyjątki

(brak)

[edytuj] Zobacz także

dodaje element na koniec
(publiczna metoda) [edit]