Przestrzenie nazw
Warianty
Działania

getc

Z cppreference.com
< cpp‎ | io

Składnia:

  #include <cstdio>
  int getc( FILE *stream );

Funkcja getc() zwraca kolejny znak pobrany ze strumienia, lub EOF w przypadku osiągnięcia końca pliku. Funkcja getc() jest identyczna z funkcją fgetc(). Poniższy, przykładowy kod:

  int ch;
  FILE *input = fopen( "plik.txt", "r" );
 
  ch = getc( input );
  while( ch != EOF )
  {
    printf( "%c", ch );
    ch = getc( input );
  }

wypisuje zawartość pliku na standardowe wyjście.

Tematy pokrewne: feof, fflush, fgetc, fopen, fputc, fread, fwrite, putc, ungetc