Przestrzenie nazw
Warianty
Działania

width

Z cppreference.com
< cpp‎ | io

Składnia:

    int ostream::width();
    int ostream::width(int w);

Funkcja width() zwraca aktualną szerokość, która jest zdefiniowana jako minimalna liczba znaków do wyświetlenia przez najbliższą operację wyjścia. Opcjonalny argument w może być podany w celu ustawienia szerokości. Na przykład:

     cout.width( 5 );
     cout << "2";

wyświetli

    2

(cztery spacje poprzedzające '2')

Tematy powiązane: fill, precision