Przestrzenie nazw
Warianty
Działania

continue

Z cppreference.com
< cpp‎ | keyword

Instrukcja continue powoduje natychmiastowe zakończenie aktualnej iteracji pętli i przejście do następnej iteracji.

Przykładowo, poniższy kod spowoduje wyświetlenie wszystkich liczb pomiędzy 0 i 20 (włącznie), z pominięciem liczby 10:

  for (int i = 0; i <= 20; i++)
  {
    if (i == 10)
      continue;
 
    cout << i << endl;
  }

Tematy pokrewne: break, do, for, while