Przestrzenie nazw
Warianty
Działania

Słowa kluczowe w C++: int

Z cppreference.com
< cpp‎ | keyword
 
 
Język C++
Ogólne
Kontrola sterowania
Instrukcje wykonania warunkowego
Pętle
Instrukcje skoku
Funkcje
Deklaracja funkcji
Deklaracja funkcji lambda
Znacznik inline
Specyfikacja wyjątków (przestarzałe)
Znacznik noexcept (C++11)
Wyjątki
Przestrzenie nazw
Typy
Znaczniki
decltype (C++11)
auto (C++11)
alignas (C++11)
Znaczniki sposobu przechowywania
Inicjalizacja
Wyrażenia
Alternatywne reprezentacje
Literały
Boolowskie - Całkowite - Zmiennoprzecinkowe
Znakowe - String - nullptr (C++11)
Definiowane przez użytkownika (C++11)
Narzędzia
Atrybuty (C++11)
Types
Deklaracja typedef
Deklaracja alasu typu (C++11)
Casts
Konwersja niejawna - Konwersja jawna
static_cast - dynamic_cast
const_cast - reinterpret_cast
Alokacja pamięci
Klasy
Własności funkcji składowych
Specjalne funkcje składowe
Szablony
Różne
 
 

[edytuj] Zastosowanie