Przestrzenie nazw
Warianty
Działania

while

Z cppreference.com
< cpp‎ | keyword

Składnia:

  while (warunek)
  {
    //instrukcje
  }

Słowo kluczowe while jest wykorzystywane do tworzenia pętli. instrukcje są wykonywane dopóki warunek jest prawdziwy (zwraca wartość różną od zera). Jeżeli warunek jest fałszywy od początku, to instrukcje nie zostaną wykonane ani razu. Pętlę while wykorzystuje się najczęściej w przypadku, gdy nie wiadomo ile razy pętla zostanie wykonana.

Przykładowo, poniższy kod spowoduje wypisanie na ekran liczb od 10 do 1:

  int i = 10;
 
  while (i)
  {
    cout << i << endl;
    i--;
  }

Tematy pokrewne: break, continue, do, for, if