Przestrzenie nazw
Warianty
Działania

Tabela ASCII

Z cppreference.com
< cpp‎ | language
 
 
Język C++
Ogólne
Kontrola sterowania
Instrukcje wykonania warunkowego
Pętle
Instrukcje skoku
Funkcje
Deklaracja funkcji
Deklaracja funkcji lambda
Znacznik inline
Specyfikacja wyjątków (przestarzałe)
Znacznik noexcept (C++11)
Wyjątki
Przestrzenie nazw
Typy
Znaczniki
decltype (C++11)
auto (C++11)
alignas (C++11)
Znaczniki sposobu przechowywania
Inicjalizacja
Wyrażenia
Alternatywne reprezentacje
Literały
Boolowskie - Całkowite - Zmiennoprzecinkowe
Znakowe - String - nullptr (C++11)
Definiowane przez użytkownika (C++11)
Narzędzia
Atrybuty (C++11)
Types
Deklaracja typedef
Deklaracja alasu typu (C++11)
Casts
Konwersja niejawna - Konwersja jawna
static_cast - dynamic_cast
const_cast - reinterpret_cast
Alokacja pamięci
Klasy
Własności funkcji składowych
Specjalne funkcje składowe
Szablony
Różne
 

W poniższej tabeli znajduje się 128 kodów ASCII w systemach: dziesiętnym (dec), ósemkowym (oct) i szesnastkowym (hex), wraz z odpowiadającymi im znakami i/lub ich opisem (ch).

dec oct hex ch dec oct hex ch dec oct hex ch dec oct hex ch
0 0 00 NUL (null) 32 40 20 (spacja) 64 100 40 @ 96 140 60 `
1 1 01 SOH (start of header) 33 41 21 ! 65 101 41 A 97 141 61 a
2 2 02 STX (start of text) 34 42 22 " 66 102 42 B 98 142 62 b
3 3 03 ETX (end of text) 35 43 23 # 67 103 43 C 99 143 63 c
4 4 04 EOT (end of transmission) 36 44 24 $ 68 104 44 D 100 144 64 d
5 5 05 ENQ (enquiry) 37 45 25 % 69 105 45 E 101 145 65 e
6 6 06 ACK (acknowledge) 38 46 26 & 70 106 46 F 102 146 66 f
7 7 07 BEL (bell) 39 47 27 ' 71 107 47 G 103 147 67 g
8 10 08 BS (backspace) 40 50 28 ( 72 110 48 H 104 150 68 h
9 11 09 HT (pozioma tabulacja) 41 51 29 ) 73 111 49 I 105 151 69 i
10 12 0a LF (nowa linia) 42 52 2a * 74 112 4a J 106 152 6a j
11 13 0b VT (pionowa tabulacja) 43 53 2b + 75 113 4b K 107 153 6b k
12 14 0c FF (nowa strona) 44 54 2c , 76 114 4c L 108 154 6c l
13 15 0d CR (powrót karetki) 45 55 2d - 77 115 4d M 109 155 6d m
14 16 0e SO (shift out) 46 56 2e . 78 116 4e N 110 156 6e n
15 17 0f SI (shift in) 47 57 2f / 79 117 4f O 111 157 6f o
16 20 10 DLE (data link escape) 48 60 30 0 80 120 50 P 112 160 70 p
17 21 11 DC1 (device control 1) 49 61 31 1 81 121 51 Q 113 161 71 q
18 22 12 DC2 (device control 2) 50 62 32 2 82 122 52 R 114 162 72 r
19 23 13 DC3 (device control 3) 51 63 33 3 83 123 53 S 115 163 73 s
20 24 14 DC4 (device control 4) 52 64 34 4 84 124 54 T 116 164 74 t
21 25 15 NAK (negative acknowledge) 53 65 35 5 85 125 55 U 117 165 75 u
22 26 16 SYN (synchronous idle) 54 66 36 6 86 126 56 V 118 166 76 v
23 27 17 ETB (end of transmission block) 55 67 37 7 87 127 57 W 119 167 77 w
24 30 18 CAN (cancel) 56 70 38 8 88 130 58 X 120 170 78 x
25 31 19 EM (end of medium) 57 71 39 9 89 131 59 Y 121 171 79 y
26 32 1a SUB (substitute) 58 72 3a : 90 132 5a Z 122 172 7a z
27 33 1b ESC (escape) 59 73 3b ; 91 133 5b [ 123 173 7b {
28 34 1c FS (file separator) 60 74 3c < 92 134 5c \ 124 174 7c |
29 35 1d GS (group separator) 61 75 3d = 93 135 5d ] 125 175 7d }
30 36 1e RS (record separator) 62 76 3e > 94 136 5e ^ 126 176 7e ~
31 37 1f US (unit separator) 63 77 3f ? 95 137 5f _ 127 177 7f DEL (delete)