Przestrzenie nazw
Warianty
Działania

Sekwencje specjalne

Z cppreference.com
< cpp‎ | language


Dzięki sekwencjom specjalnym można używać znaków specjalnych w ciągach znakowych. Dostępne są następujące sekwencje:

Sekwencja specjalna Opis
\' Apostrof
\" Cudzysłów
\\ Backslash
\0 Znak zerowy
\a Dzwonek
\b Backspace
\f Formfeed
\n Nowa linia
\r Powrót karetki
\t Tabulacja pozioma
\v Tabulacja pionowa
\nnn Numer znaku (ósemkowo)
\xnn Numer znaku (hex)

Przykład zawarty w kodzie: (Zakłada się, że znak nowej linii działa jak w systemach Uniksowych)

  printf( "To\njest\ntest\n\nPowiedzial, \"Jak sie czujesz?\"\nA onn\ba na to nic.\n" );

which would display

  To
  jest
  test
 
  Powiedzial: "Jak sie czujesz?"
  A ona na to nic.