Przestrzenie nazw
Warianty
Działania

Standardowe funkcje zarządzania pamięcią w C

Z cppreference.com
< cpp


calloc przydziela i zeruje pamięć dla tablicy elementów
free zwalnia wcześniej przydzieloną pamięć
malloc przydziela pamięć
realloc zmienia wielkość przydzielonej wcześniej pamięci