Przestrzenie nazw
Warianty
Działania

calloc

Z cppreference.com
< cpp‎ | memory/c

Składnia:

    #include <cstdlib>
    void* calloc( size_t num, size_t size );

Funkcja calloc() zwraca wskaźnik do bloku pamięci o rozmiarze wystarczającym do pomieszczenia tablicy num obiektów, każdy rozmiaru size. Nowo zalakowana pamięć jest zainicjowana zerami. W razie niepowodzenia calloc() zwraca NULL.

Tematy pokrewne: free, malloc, realloc