Przestrzenie nazw
Warianty
Działania

free

Z cppreference.com
< cpp‎ | memory/c

Składnia:

  #include <cstdlib>
  void free(void* ptr);

Funkcja free() zwalnia obszar pamięci wskazywany przez ptr. ptr musi wskazywać obszar wykorzystywany wcześniej przez funkcje malloc(), calloc() lub realloc(). Przykład:

  typedef struct typ_osoba
  {
    int wiek;
    char imie[20];
  } osoba;
 
  osoba *willy;
  willy = (osoba*)malloc(sizeof(*willy));
  ...
  free(willy); //zwolnienie pamięci

Tematy pokrewne: calloc, pl/keywords/delete, malloc, pl/keywords/new, realloc