Przestrzenie nazw
Warianty
Działania

malloc

Z cppreference.com
< cpp‎ | memory/c

Składnia:

  #include <cstdlib>
  void* malloc(size_t size);

Funkcja malloc() przydziela obszar pamięci o rozmiarze size i zwraca do niego wskaźnik. W przypadku wystąpienia błędu zwracaną wartością jest NULL. Przydzielony obszar pamięci znajduje się na stercie (heap) a nie stosie (stack), należy więc pamiętać o zwolnieniu przydzielonej pamięci za pomocą funkcji free(). Przykład:

  typedef struct typ_osoba
  {
    int wiek;
    char imie[20];
  } osoba;
 
  osoba *bob;
  bob = (osoba*)malloc(sizeof(osoba));
 
  if (bob != NULL)
  {
    bob->wiek = 22;
    strcpy(bob->imie, "Robert");
    printf("%s ma %d lat\n", bob->imie, bob->wiek);
  }
 
  free(bob);

W C++ należy korzystać z operatorów new i delete, zamiast funkcji malloc()/free().

 

Tematy pokrewne: calloc, pl/keywords/delete, free, pl/keywords/new, realloc