Przestrzenie nazw
Warianty
Działania

Numerics library

Z cppreference.com
< cpp

Biblioteka operacji numerycznych w C++ zawiera powszechnie używane funkcje i typy, a także wsparcie dla generowania liczb losowych.

Spis treści

[edytuj] Mathematical functions and types

[edytuj] Funkcje matematyczne

Nagłówek <cmath> zapewnia standardową bibliotekę matematyczną języka C, takie jak std::fabs, std::sqrt oraz std::sin.

[edytuj] Specjalne funkcje matematyczne (od C++17)

Nagłówek <cmath> zapewnia również kilka specjalnych funkcji takich jak std::beta, std::hermite oraz std::cyl_bessel_i.

[edytuj] Arytmetyka liczb zespolonych

Zdefiniowane w nagłówku <complex>
typ liczb zespolonych
(szablon klasy)

[edytuj] Tablice numeryczne

Zdefiniowane w nagłówku <valarray>
tablice numeryczne, dzielenie tablic,
(szablon klasy)

[edytuj] Algorytmy numeryczne

Nagłówek <numeric> zapewnia poniższe algorytmy numeryczne::

[edytuj] Rozkład liczb

Zdefiniowane w nagłówku <numeric>
(C++17)
constexpr szablon funkcji zwracający największy wspólny dzielnik dwóch liczb całkowitych
(szablon funkcji) [edit]
(C++17)
constexpr szablon funkcji zwracający najmniejszą wspólną wielokrotność dwóch liczb całkowitych
(szablon funkcji) [edit]

[edytuj] Operacje numeryczne

Zdefiniowane w nagłówku <numeric>
(C++11)
wypełnia zakres z kolejnymi przyrostami wartości początkowej
(szablon funkcji) [edit]
suma elementów z zadanego zakresu
(szablon funkcji) [edit]
(C++17)
podobnie do std::accumulate, z wyjątkiem kolejności
(szablon funkcji) [edit]
stosuje funktor, a następnie stosuje std::reduce
(szablon funkcji) [edit]
oblicza iloczyn skalarny dwóch elementów o podanym zakresie
(szablon funkcji) [edit]
oblicza różnice między sąsiednimi elementami w zakresie
(szablon funkcji) [edit]
oblicza sumę częściową z podanego zakresu
(szablon funkcji) [edit]
podobnie do std::partial_sum, zawiera ith element wejściowy w i-tej sumie
(szablon funkcji) [edit]
podobne do std::partial_sum, z wyjątkiem wyklucza i-element wejściowy z i-tej sumy
(szablon funkcji) [edit]
stosuje funktor, a następnie oblicza std::inclusive_scan
(szablon funkcji) [edit]
stosuje funktor, a następnie oblicza std::exclusive_scan
(szablon funkcji) [edit]

[edytuj] Różne

[edytuj] Generacja liczb pseudolosowych

Nagłówek <random> definiuje generatory liczb pseudolosowych i rokzłady zmiennych losowych. Nagłówek <cstdlib> również zapewnia generowanie liczb pseudolosowych w stylu języka C poprzez std::srand istd::rand.

[edytuj] Arytmetyka liczb wymiernych w czasie kompilacji (od C++11)

Nagłówek <ratio> zapewnia typy i funkcje do operacji na liczbach wymiernych w czasie kompilacji.

[edytuj] Środowisko zmiennoprzecinkowe (od C++11)

Nagłówek <cfenv> definiuje flagi i funkcje powiązane z wyjątkami dotyczącymi stanów liczb zmiennoprzecinkowych, takich jak przekroczenie zaskeru lub dzielenie przez zero.

[edytuj] Operacje na bitach (od C++20)

Nagłówek <bit> zapewnia kilka szablonów funkcji używanych do: dostępu, manipulowania i operowania na poszczególnych ciągach bitów.

Zdefiniowane w nagłówku <bit>
Defined in namespace std
ponowna reinterpretacja obiektu jednego typu jako innego
(szablon funkcji) [edit]
sprawdza czy liczba jest potęgą liczby dwa o wykładniku całkowitym
(szablon funkcji) [edit]
znajduje najmniejszą całkowitą potęgę liczby dwa nie mniejszą niż zadana wartość
(szablon funkcji) [edit]
znajduje największą potęgę liczby dwa nie większą niż zadana wartość
(szablon funkcji) [edit]
znajduję najmniejszą liczbę bitów potrzebnych do reprezentowania zadanej wartości
(szablon funkcji) [edit]

[edytuj] Zobacz także

C documentation for Numerics