Przestrzenie nazw
Warianty
Działania

abs

Z cppreference.com

Składnia:

  #include <cstdlib>
  int abs(int num);

Funkcja abs() zwraca wartość bezwzględną liczby num. Przykład:

  int magic_number = 10;
 
  cout << "Odgadnij magiczna liczbe: ";
  cin >> x;
  cout << "Twoja liczba rozni sie o " << abs(magic_number - x) << " od magicznej liczby." << endl;

C++ dostarcza przeciążone wersje funkcji:

  #include <cstdlib>
  long abs(long num); //to samo co labs()
 
  #include <cmath>
  //poniższe funkcje są identyczne z fabs()
  float abs(float num);
  double abs(double num);
  long double abs(long double num);

Tematy pokrewne: fabs, labs