Przestrzenie nazw
Warianty
Działania

atan

Z cppreference.com

Składnia:

    #include <cmath>
    double atan( double arg );

Funkcja atan() zwraca arcus tangens z arg, który będzie należał do przedziału [-π/2, +π/2].

C++ dostarcza przeciążone wersje funkcji:

    #include <cmath>
    float atan( float arg ); // to samo co atanf() w C99
    long double atan( long double arg ); // to samo co atanl() w C99

Powiązane tematy: acos, asin, atan2, cos, cosh, sin, sinh, tan, tanh