Przestrzenie nazw
Warianty
Działania

atan2

Z cppreference.com

Syntax:

    #include <cmath>
    double atan2( double y, double x );

Funkcja atan2() zwraca arcus tangens z y/x, wyznaczając ćwiartkę na podstawie znaków argumentów. Zwracana wartość należy do przedziału [-π, π].

Zwróć uwagę na kolejność argumentów!

C++ dostarcza przeciążone wersje funkcji:

    #include <cmath>
    float atan2( float y, float x ); // to samo co atan2f() w C99
    long double atan2( long double y, long double x ); // to samo co atan2l() w C99

Powiązane tematy: acos, asin, atan, cos, cosh, sin, sinh, tan, tanh