Przestrzenie nazw
Warianty
Działania

ceil

Z cppreference.com

Składnia:

  #include <cmath>
  double ceil(double num);

Funkcja ceil() zwraca najmniejszą liczbę całkowitą, nie mniejszą od num. Na przykład:

  y = 6.04;
  x = ceil(y);

spowoduje przypisanie x wartości 7.0.

C++ dostarcza przeciążone wersje funkcji:

  #include <cmath>
  float ceil(float num); //to samo co ceilf() w C99
  long double ceil(long double num); //to samo co ceill() w C99

Tematy pokrewne: floor, fmod