Przestrzenie nazw
Warianty
Działania

cosh

Z cppreference.com

Składnia:

    #include <cmath>
    double cosh( double arg );

Funkcja cosh() zwraca wartość cosinusa hiperbolicznego z arg.

C++ dostarcza przeciążone wersje funkcji:

    #include <cmath>
    float cosh( float arg ); // to samo co coshf() w C99
    long double cosh( long double arg ); // to samo co coshl() 2 C99

Powiązane tematy: acos, asin, atan, atan2, cos, sin, sinh, tan, tanh