Przestrzenie nazw
Warianty
Działania

div

Z cppreference.com

Składnia:

  #include <cstdlib>
  div_t div(int x, int y);

Funkcja div() zwraca iloraz i resztę z dzielenia x przez y. Struktura div_t jest zdefiniowana w pliku cstdlib i zawiera następujące pola:

  int quot; //iloraz
  int rem; //reszta z dzielenia

Dla przykładu, poniższy kod:

  int x = 8;
  int y = 3;
  div_t z = div(x, y);
 
  printf("%d / %d = %d i reszta %d\n", x, y, z.quot, z.rem);

spowoduje wyświetlenie:

  8 / 3 = 2 i reszta 2

C++ dostarcza przeciążoną wersję funkcji:

  #include <cstdlib>
  ldiv_t div(long x, long y); //to samo co ldiv()

Tematy pokrewne: ldiv