Przestrzenie nazw
Warianty
Działania

fabs

Z cppreference.com

Składnia:

  #include <cmath>
  double fabs(double num);

Funkcja fabs() zwraca wartość bezwzględną liczby zmiennoprzecinkowej num.

C++ dostarcza przeciążone wersje funkcji:

  #include <cmath>
  float fabs(float num); //to samo co fabsf() w C99
  long double fabs(long double num); //to samo co fabsl() w C99

C++ zawiera przeciążone wersje funkcji abs(), których możesz używać zamiast funkcji fabs().

Tematy pokrewne: abs, fmod, labs