Przestrzenie nazw
Warianty
Działania

floor

Z cppreference.com

Składnia:

  #include <cmath>
  double floor(double num);

Funkcja floor() zwraca największą liczbę całkowitą, nie większą od num. Na przykład:

  y = 6.04;
  x = floor(y);

spowoduje przypisanie x wartości 6.0.

C++ dostarcza przeciążone wersje funkcji:

  #include <cmath>
  float floor(float num); //to samo co floorf() w C99
  long double floor(long double num); //to samo co floorl() w C99

Tematy pokrewne: ceil, fmod