Przestrzenie nazw
Warianty
Działania

fmod

Z cppreference.com

Składnia:

  #include <cmath>
  double fmod(double x, double y);

Funkcja fmod() zwraca resztę z dzielenia x przez y. Na przykład:

  x = 3.2;
  y = 1.5;
  z = fmod(x, y);

spowoduje przypisanie z wartości 0.2.

C++ dostarcza przeciążone wersje funkcji:

  #include <cmath>
  float fmod(float x, float y); //to samo co fmodf() w C99
  long double fmod(long double x, long double y); //to samo co fmodl() w C99

Tematy pokrewne: ceil, fabs, floor